Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Predaj a prevod bytov

Pri prevode bytu je potrebné:

Odpísať stavy všetkých bytových vodomerov teplej a studenej vody, ktoré sa v danom byte nachádzajú (tlačivá na odpis je možné stiahnuť na našej stránke prípadne ich obdržíte na bytovom hospodárstve)

Odpísať stavy všetkých pomerových meračov tepla, ktoré sa v danom byte nachádzajú (tlačivá na odpis je možné stiahnuť na našej stránke prípadne ich obdržíte na bytovom hospodárstve)

Nahlásiť novú adresu bývalého vlastníka bytu (potrebné pre zaslanie vyúčtovania dodávky tepla, vodného a stočného a ostatných služieb spojených s užívaním bytu)

Nový vlastník sa dostaví na bytové hospodárstvo až po obdržaní Rozhodnutia o povolení vkladu zo správy katastra za účelom prepisu vlastníka bytu (je potrebné doniesť odpisy vodomerov teplej a studenej vody a pomerových meračov tepla, rozhodnutie o povolení vkladu, rodné číslo nového vlastníka)


 


 
ÚvodÚvodná stránka